รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผลการสอบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศผลสอบวัดความรู้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี การศึกษา 2561

 
 

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561