Articles by: GodlovePraew

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันฯ

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันฯ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกับโรงเรียนเตรีย […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
อบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

อบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณ […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
การแสดงโปงลาง วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ณ ตลาดท่าพระร้อยปี

การแสดงโปงลาง วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ณ ตลาดท่าพระร้อยปี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร. […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน โครงการในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 6

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน โครงการในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 6

อาจารย์วีระ เรืองสีรัน และอาจารย์เพ็ญมณี ประมะคัง นำนักเรียน […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
พิธีมอบคิวอาร์โค้ด ภายใต้โครงการ “คิวอาร์โค้ดรักวินัยใส่ใจจราจร”

พิธีมอบคิวอาร์โค้ด ภายใต้โครงการ “คิวอาร์โค้ดรักวินัยใส่ใจจราจร”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร. […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
การประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ CAS U-School Mentoring The Education Platform, THAILAND 2020

การประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ CAS U-School Mentoring The Education Platform, THAILAND 2020

วันพุธที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ […]

พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ

พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ

วันพุธที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรี […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบ […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่ […]

by GodlovePraew· · กิจกรรม