Articles by: ธีระวัฒน์ แก้วจันทร์

ห้องเรียนพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน

ห้องเรียนพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ […]

Spark U : ปลุก + ใจ + เมือง

Spark U : ปลุก + ใจ + เมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

ประชุมขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน

ประชุมขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ […]

ประชุมทางไกล ประชุมนโยบายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

ประชุมทางไกล ประชุมนโยบายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมอุดม […]

การแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ให้กำลังใจทัพนักกีฬาของโรง […]

ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครบรอบคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด

ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครบรอบคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบ […]

ต้อนรับครูใหม่ สู่รั้วเตรียมอุดมฯ

ต้อนรับครูใหม่ สู่รั้วเตรียมอุดมฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของท่านผู้อำ […]

ภารกิจทอดกฐิน สพม. 25

ภารกิจทอดกฐิน สพม. 25

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐิณ […]

อำลา ครูเก่า ต้อนรับ ครูใหม่

อำลา ครูเก่า ต้อนรับ ครูใหม่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]