Articles by: ธีระวัฒน์ แก้วจันทร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสถาปนาตำรวจ ประจำปี 2561”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสถาปนาตำรวจ ประจำปี 2561”

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ผู้แทนผู้อำนวยกา […]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับมอบ ถังขยะอินทรีย์ จากตัวแทนเทศบาลตำบลท่าพระ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับมอบ ถังขยะอินทรีย์ จากตัวแทนเทศบาลตำบลท่าพระ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และ คุณครูราตรี สมชม เป็นต […]

การอบรมครูผู้สอน เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-Kksec 25 Model)

การอบรมครูผู้สอน เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-Kksec 25 Model)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของท่านผู้อำ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนครูในการจัดการขยะ (Zero Waste)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนครูในการจัดการขยะ (Zero Waste)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพ […]

กตัญญู มุทิตาจิต ศรัทธา คารวะ … ครู ปีการศึกษา 2561

กตัญญู มุทิตาจิต ศรัทธา คารวะ … ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

โครงการค่าย STEM Robotic TUPKK

โครงการค่าย STEM Robotic TUPKK

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบ […]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและองค์กรหลักโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและองค์กรหลักโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]