Articles by: ธีระวัฒน์ แก้วจันทร์

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมุฑิตาคารวะอาจารย์สุขุม ทินนรัตน์

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมุฑิตาคารวะอาจารย์สุขุม ทินนรัตน์

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

กิจกรรมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาแลวัฒนธรรมจีน

กิจกรรมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาแลวัฒนธรรมจีน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรี […]

การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย

หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

งานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

รับการนิเทศติดตาม แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

รับการนิเทศติดตาม แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]