ข่าวประชาสัมพันธ์

รับพระเกี๊ยว และ ประชุมผู้ปกครอง

รับพระเกี๊ยว และ ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอ […]

เปิดบ้าน Open House 2560

เปิดบ้าน Open House 2560

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากา […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

อบรม Google app for education

อบรม Google app for education

นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และคณะครู ได้จัดอบรมเชิง […]

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม

นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเ […]

โครงการแนะแนวทาง วางอนาคต

โครงการแนะแนวทาง วางอนาคต

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]