ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นั […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์