ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · 0 comments · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กิจกรรม เด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

“ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1,4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนั […]