ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแนะแนวทาง วางอนาคต

โครงการแนะแนวทาง วางอนาคต

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]