ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่เทศบาล

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่เทศบาล

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงค์ลักษณ์ สอนศ […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องสูตรคูณและท่องบทอาขยานภาษาไทย

กิจกรรมการท่องสูตรคูณและท่องบทอาขยานภาษาไทย

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการเรียนการสอน

การนิเทศติดตามการเรียนการสอน

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนา […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่  2560

ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2560

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั […]

by GodlovePraew· · ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กิจกรรม เด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

“ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1,4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนั […]