ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กิจกรรม เด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

“ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1,4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนั […]