ข่าวกลุ่มสาระฯ

กิจกรรมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาแลวัฒนธรรมจีน

กิจกรรมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาแลวัฒนธรรมจีน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรี […]

การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]