ประชุมทางไกล ประชุมนโยบายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ “ประชุมนโยบายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน” การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงาน ในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมวิชาการ