การแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ให้กำลังใจทัพนักกีฬาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยทางโรงเรียนได้ส่งประเภทกีฬาเข้าร่วม ๓ รายการ ได้แก่ ฟุตบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , ฟุตบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ วอลเลย์บอลหญิง ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น