ประชุมขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร เข้าร่วมประชุมรับฟัง การชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ” ห้องเรียนพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิชาการ