งานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ ๙ เดือน ๙

นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น และคณะครู – นักเรียน ได้เข้าร่วมงานปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลท่าพระ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ ๙ เดือน ๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด