แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านอำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยมี นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบอลท่าพระ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านทักษะกีฬาและฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ตลอดทั้งจะได้นำประสบการณ์ไปใช้ในอนาคตต่อไป “สามัคคี ประเพณี สร้างสัมพันธ์”สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม