กิจกรรมทำบุญตักบาตรวจวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวจวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยมี พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ รับนิมนต์บิณบาตรในครั้งนี้ โดนได้แสดงธรรมเทศนาและให้โอวาทในวันขึ้นปีใหม่ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม