พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๓ พรรษา พระราชประสิทธิคุณ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้ อ.เลิศดาว กลิ่นศรีสุข และคณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๓ พรรษา พระราชประสิทธิคุณ โดยการทำบุญออกโรงทานให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม ณ วัดเทพปูรณาราม บ้่านหนองบัวดีหมี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม