การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์  และ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมี ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม