โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู และ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ วิทยากรจาเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก่ นายภาณุมาศ หมุนเกตุ , นายมานัส ศักดี , นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ , ดร.ชิตวีร์ มองเพชร และนายเอกภพ สาเหล่ ทางโรงเรียนจัดให้มีการติวเข้มสอบ O-NET ของมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม