รับการนิเทศติดตาม แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการนิเทศติดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จาก สพม.25 ณห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม