หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู และบุคล่กรทางงการศึกษา ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย” ภายในกิจกรรมมีการแต่งชุดพื้นเมือง และ หิ้วปิ่นโต มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยงดใช้ถุงพลาสติกในการห่ออาหารมารับร่วมกัน เป็นการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ ZERO WASTE และส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน ณ ลานหน้าอาคาร ๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม