OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เข้ารับเกียรติบัตรจาก    ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสมาคมครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีงานนิทรรศการสัปดาห์ทางวิชาการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการ OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TUP.OCOP 2018 : Thoughtful inventors to create concetpual innovations โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้นำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยคือ TUPKK Save energy model การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟฟ้า และ ปั่นจักรยานสร้างประแสไฟฟ้า ทั้ง ๒ โครงการสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้า ใช้ในการชาร์จแบตโทรศัพท์ของนักเรียน ลดการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม