การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart learning ได้ดำเนินงานการจัดการอบรมครูและนักเรียน ในหัวข้อ Mathexcelatics ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร การจัดอบรมกำหนดในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม