กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเข้าค่ายพักแรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม