โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ท่านสุธี ศรสวรรค์ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทีมงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น