กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้ อาจารย์วีระ เรืองสีรัน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในกิจกรรมมีการบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น