ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1,4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559