โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลท่าพระ

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้อาจารย์ณฐวัตร พรภู่พุทธคุณ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายทแกล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลท่าพระ นำโดย นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น