พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น คณะครู และนักเรียน   ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายพิเชฐ อนุตรอังกูร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผุู้มีเกียรติ อาทิเช่น นายสายันต์ ผดุงกิจ  กำนัน ตำบลท่าพระ / กรรมการสถานศึกษาฯ / คณะครู / ผู้ปกครอง / นักเรียน ฯลฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาฯ เป็นจำนวนมาก

 

รูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่