การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ดร.นิวัตร นาคะเวช อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย, ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25, ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้องาน “คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน”

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่