มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู และนักเรียนแกนนำ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในการร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัข์บ้านในพื้นที่เขตตำบลท่าพระ ในงาน “มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล องค์กรภาคีเครือข่ายฯ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้