กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

โดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านทักษะกีฬาและฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดทั้งจะได้นำประสบการณ์ไปใช้ในอนาคตต่อไป

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด