ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร

จัดให้มีการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ผ่านไปแล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.00–12.00 น. ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

 

 คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม