หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “ หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย ”

ภายในกิจกรรมมีการแต่งชุดพื้นเมือง และหิ้วปิ่นโต ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

โดยงดใช้ถุงพลาสติกในการห่ออาหารมารับประทานร่วมกัน เป็นการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก

ตามโครงการ ZERO WASE และส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน

ณ ลานหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม