ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1

ประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อแจ้งผู้ปกครองให้ทราบนโยบาย

ในการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ด้านพฤติกรรมของนักเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พฤติกรรมของนักเรียนระหว่าง ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00–12.00 น. ณ หอประชุมอินทนิล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

 

         คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม