ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นำโดย ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร  จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  และชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

  ของโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปละรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม

  พระเกี๊ยวน้อย สำนักงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม