กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่  7  มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐพร  ชินบุตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู นักเรียน 

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้การอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม