การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ( Summit Workshop : CAS U-School )

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ( MOU ) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ( Summit Workshop : CAS U-School ) ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวิทยา นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม