วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562  นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร มอบให้คุณครูณัฐวัตร พรภู่พุทธคุณ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโดยมีลูกเสือ เนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีสวนสนาม กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม