โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กรครั้งที่ 7

ดร.ณัฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นนำครูใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กรครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสีดาแอคทิวิตี้รีสอร์ทจังหวัดนครนายก กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประชุมผู้บริหารเครือเตรียมพัฒน์

ทั้ง 17 โรงเรียน การอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติของครูใหม่ที่มาสังกัดในครอบครัวเตรียมพัฒน์และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม

ได้รับความรู้และความอบอุ่นและความประทับใจสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกที่ดูภาพเพิ่มเติม