กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ตลอดการดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ดูภาพทั้งหมด