โครงการแนะแนวทาง วางอนาคต

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้จัดให้มีโครงการแนะแนวทาง วางอนาคต ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

 

ดูรูปเพิ่มเติม