กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยในวันเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดงาน อาเซียนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น และ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่จัดโดยเทศบาลท่าพระ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น