ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

ดูภาพเพิ่มเติม