กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พร้อมคณะครู และบุคลากร ได้จัดให้มีกิจกรรม “แห่เทียนพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้น ณ วัดเทพปูรณาราม ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักในประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนาของไทย

ดูภาพเพิ่มเติม