กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พร้อมคณะครู และบุคลากร ได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

ดูภาพเพิ่มเติม