กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร. ณัฏพร ชินบุตร ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณะครู และนักเรียน วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันคริสต์มาส และร่วมกิจกรรต่างๆ เช่น การแสดงละคร การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น