เปิดบ้าน Open House 2560

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม การเปิดรั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนที่อยู่โรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานครู นักเรียน ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจากท่านพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม