รับพระเกี๊ยว และ ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร คณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีประดับรับเข็มพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติ สิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ขอขอบพระคุณท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

 

 

 

 

ดูรูปเพิ่มเติม