พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมีพิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม รวมทั้งการประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม