พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ

วันพุธที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต2 นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ ต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก โดยมี ดร.นิวัตร นาคะเวช อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นประธาน รวมถึงพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน รางวัลโล่ เกียรติบัตรแก่คณะครูอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม