พิธีมอบคิวอาร์โค้ด ภายใต้โครงการ “คิวอาร์โค้ดรักวินัยใส่ใจจราจร”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ อนุตรอังกูร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบคิวอาร์โค้ด ภายใต้โครงการ “คิวอาร์โค้ดรักวินัยใส่ใจจราจร” ได้มีการมอบคิวอาร์โค้ดให้แก่ครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ที่ได้ใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบวินัยจราจรในสถานศึกษา แก้ปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบ และรณรงค์ให้เคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ณ วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม