การแสดงโปงลาง วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ณ ตลาดท่าพระร้อยปี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้นำนักเรียนชมรมดนตรี และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ทำการแสดง วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วัฒนธรรมของชาวอีสาน ได้แก่ โปงลาง ณ ตลาดท่าพระร้อยปี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม